Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Entegre Yönetim Sistemi; ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gerek[...]

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Entegre Yönetim Sistemi; ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan si[...]

Çevre ve İş Hukuku Bilirkişi Danışmanlığı

Devam eden ceza ve hukuk davalarınızda, özel mütalaa ve yeminli bilirkişi raporu hazırlayarak dava sürecinde, delilleriniz[...]

Çevre ve İş Hukuku Bilirkişi Danışmanlığı

Devam eden ceza ve hukuk davalarınızda, özel mütalaa ve yeminli bilirkişi raporu hazırlayarak dava sürecinde, delillerinizi güçlendirerek bu süreci hızlandırabilirsi[...]

Atık Yönetimi

Günümüzde hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontr[...]

Atık Yönetimi

Günümüzde hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturdu[...]

Çevre Danışmanlığı

29.04.2009 Tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereke[...]

Çevre Danışmanlığı

29.04.2009 Tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 12.11[...]

ADR / TMGD Hizmeti

2 Mayıs 2014 tarihli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” uyarınca bir takvim yı[...]

ADR / TMGD Hizmeti

2 Mayıs 2014 tarihli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üstü[...]

Asbest Söküm Uzmanlığı Hizmeti

İșveren; asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve be[...]

Asbest Söküm Uzmanlığı Hizmeti

İșveren; asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak tedbirleri alır.<[...]

İş Güvenliği Danışmanlığı

VESB Danışmanlık bünyesinde konularında uzmanlaşmış mühendis ve  iş güvenliği uzmanlarımız ile iş güve[...]

İş Güvenliği Danışmanlığı

VESB Danışmanlık bünyesinde konularında uzmanlaşmış mühendis ve  iş güvenliği uzmanlarımız ile iş güvenliği danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

  • İș[...]
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Hizmeti

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yön[...]

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Hizmeti

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı[...]

Gazdan Arındırma Uzmanlığı Hizmeti

Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı&nb[...]

Gazdan Arındırma Uzmanlığı Hizmeti

Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bö[...]

Periyodik Kontrol ve Ortam Ölçümleri Hizmetleri

VESB Danışmanlık olarak firmaların yasal olarak yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik kontroll[...]

Periyodik Kontrol ve Ortam Ölçümleri Hizmetleri

VESB Danışmanlık olarak firmaların yasal olarak yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik kontroller ve ortam ölçümleri hizmetlerini firmamız[...]

HABERLER / BİZDEN HABERLER
YORUMLAR / SON EKLENEN YORUMLAR
REFERANSLAR / BİZİ TERCİH EDEN FİRMALAR